شماره صفحه
جدول(4-11). مقایسه Kernal Function های متفاوت روش پیشنهادی با روش های دیگر ……………………………………………………………………………………………………………………………………..69
جدول (4-12). مقایسه نتایج حاصل از پیاده سازی الگوریتم SVM روش پیشنهادی با روش های دیگر ……………………………………………………………………………………………………………………………..69
جدول (4-13). مقایسه نرخ موفقیت روش پیشنهادی با الگوریتم های دیگر………………………….70

چکیده
تکنولوژی بیومتریک، براساس مشخصه های منحصر به فرد هر شخص اقدام به تشخیص خودکار هویّت افراد میکند. محققّین به شکل گسترده ای با تنوعی از روش های به کار گرفته شده توانسته اند بافت عنبیه را با دقّت بالایی حتّی در شرایط مختلف استخراج نمایند. در نتیجه تلاش ما در این پایان نامه ارائه دیدگاه ها و روش هایی بوده که کارایی و دقّت سیستم تشخیص هویّت را بهبود بخشد. در رویکرد اوّل برای ناحیه بندی بهینه عنبیه نیاز به تعیین موقعیّت دقیق مرکز و شعاع دو دایره برای جداسازی پیکسل های عنبیه از سایر نقاط تصویر بود، بنابراین برای ناحیه بندی بهینه عنبیه با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه، 4 پارامتر بهینه سازی تعریف شد که این راهکار در نهایت منجر به تولید یک راه حل جدید برای تشخیص عنبیه گردید. در رویکرد دوّم، استخراج ویژگی های بافت عنبیه با استفاده از ویولت دوبعدی و انتخاب ویژگی بر اساس الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعی انجام گردید که راهکار های ارائه شده برای بهبود تعداد ویژگی ها با کاهش چشمگیر ویژگی ها همراه بود و در رویکرد سوّم به بررسی تأثیر نوع کرنل های متفاوت در دقّت طبقه بندی با شبکه عصبی SVM پرداخته شد. که در نهایت روش های پیشنهاد شده در قیاس با روش های پیاده سازی شده دیگر عملکرد بهتری ارائه نمودند. نتایج بدست آمده بر روی تصاویر از پایگاه داده ی UBIRIS.v1 که شامل 1877 عکس از 241 نفر با فرمت JPEG میباشد.

واژگان کلیدی: بیومتریک، عنبیه غیر ایده آل، الگوریتم های فراابتکاری

کلیّات تحقیق

1-1. مقدّمه
با افزایش سرعت انتقال اطّلاعات و ظهور ارتباطات الکترونیکی، امنیّت اطّلاعات نقش مهمی را در راستای حفظ آن ها و حفظ حریم شخصی افراد بازی میکند. در بسیاری از سامانه های امروزی شاید امنیّت اطّلاعات به علّت سطح محرمانگی داده های آن سامانه، آنچنان پیچیده نباشد ولی با بالا رفتن سطح محرمانگی، امنیّت لازم برای اطّلاعات باید پیچیدگی بیشتر داشته باشد. با پیچیده شدن ساز و کارهای لازم امنیّتی، شاید دیگر روش های ساده ی موجود نتواند امنیّت مورد نظر را تأمین نماید. بدین علّت استفاده از پارامترهای مهمتر و مطمئن تر بهره گیری از سطح امنیّتی بالاتر را فراهم مینمایند.
یکی از مهمترین گزینه ها، استفاده از مولّفه های بیومتریک یا پارامترهای یکتای بدن است، که یکی از مطمئن ترین انتخاب ها است و از اصلی ترین عوامل انتخاب این پارامترها صرفه نظر از یکتا بودن، ثابت ماندن آن ها در طول حیات انسان است. سیستم های بیومتریک از خصوصیّات فیزیولوژیکی یا رفتاری هر شخص برای تشخیص هویّت دقیق او استفاده می کنند. در بدن انسان چشم ساختاری ظاهری ولی به نوعی محافظت شده به حساب میآید و عضوی است که با گذر زمان به ندرت دستخوش تغییر میشود و این ویژگی، این روش شناسایی را بیش از سایر روش ها ایده آل میسازد.

تشخیص هویّت از طریق عنبیه به عنوان یک فناوری بیومتریک قابل اعتماد و قدرتمند، توانسته است توجّه زیادی را به خود جلب کند. بافت پیچیده عنبیه و ثبات مسلم آن، نوید بخش استفاده هر چه بیشتر از سیستم‌های تشخیص هویّت بر مبنای عنبیه در کاربردهای متنوع و گوناگونی نظیر کنترل مرزها، تحقیقات دادگاهی، فرودگاه ها، دفاتر امنیّتی مانند بانک ها و ادارات دولتی و رمزنگاری است. استفاده از سایر خصیصه‌های بصری و مشخصات چهره در کنار عنبیه می‌تواند تشخیص هویّت بیومتریک از راه دور را با دقّّتی مناسب امکان‌پذیر کند و آینده تشخیص هویّت به کمک عنبیه به خصوص در کاربردهای نظامی که مستلزم تشخیص سریع هویّت افراد در محیط‌های پر جنب و جوش است، بسیار درخشان به نظر می‌رسد.
خواص موجود در عنبیه به واسطه تغییرات ژنتیک تصادفی منحصر به فرد هستند و مطالعات تجربی در مقیاس‌های کلان هم این نظریه را در بین جمعیّت مورد مطالعه تأیید می‌کند. زمانی که امنیّت بالا مدنظر باشد تشخیص از طریق عنبیه روش ارجح برای شناسایی میباشد زیرا الگوهای عنبیه به سختی تحت تأثیر محیط قرار میگیرند و به سختی از دست میروند و میتوانند کاربرد گسترده داشته باشند، بنابراین لزوم پیاده سازی الگوریتمهای فراابتکاری ضروری بوده و این پایان نامه میتواند کمک شایانی در این زمینه باشد.
1-2. هدف پایان نامه
استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری در تشخیص هویّت از طریق عنبیه بعنوان رویکردی جدید در این پایان نامه مد نظر است و برای دستیابی به اهدافی از جمله تشخیص بهتر و دقیق تر در کاربردهای نظامی، پزشکی و امنیّتی معرفی گردید. این فناوری بیومتریک مطمئن و قدرتمند، قادر به رفع مشکلات سازمانها و صنایعی همچون وزارت دفاع و نیروهای مسلح، فرودگاهها، کاربرد پزشکی، بانکداری الکترونیکی، امنیّت سیستم های کامپیوتری، تشخیص هویّت و کاربرد قضایی میباشد.
هدف ما ارائه ی روشی جهت شناسایی افراد با استخراج خصوصیّات عنبیه با تلفیق روشهای فراابتکاری و پردازش تصویر است.
جهت تحقّق این امر مراحل زیر انجام میگردد:
1. انتخاب تصاویر عنبیه 1
2. پیش پردازش جهت رفع نقایص و خطاهای تصاویر2

3. Localization Iris

4. ناحیه بندی تصاویر عنبیه3 یعنی مشخص کردن مرزهای داخلی و خارجی عنبیه چشم در تصاویر چشم

1- Image Selection
2- Preprocessing
3- Iris segmentation
5. Postprocessing
6. نرمال سازی به معنای نگاشت تصویر عنبیه به یک نوار مستطیلی شکل با ابعاد مشخص
7. استخراج ویژگی4 و انتخاب ویژگی5 به معنای کد کردن ویژگی ها (استخراج بردار ویژگی از تصویر نرمالیز شده) و استفاده از کدهای شامل ویژگی های استخراج شده از عنبیه به منظور تشخیص هویّت (مقایسه کد یک فرد با سایر کدهای موجود در پایگاه داده به منظور یافتن هویّت فرد در بین اطّلاعات ذخیره شده) میباشد.
8. طبقه بندی6: بعد از مراحل قبل تصاویر با استفاده از روش های کمّی تجزیه و تحلیل میشوند تا هر پیکسل به کلاس خاصی اختصاص داده شود.
نتایج پایانی این فرآیند به تصاویر، جداول، داده ها و گزارش هایی ختم میشود که ارائه دهنده اطّلاعاتی در خصوص منابع داده، روش تحلیل، خروجی و قابلیت اطمینان به آن است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، معنادار بودن

1-3. روش و ابزار گردآوری داده ها
منبع اصلی جمع آوری داده ها، مقالات پردازش تصویر IEEE و Sciencedirect و سایتها و مقالات علمی در اینترنت میباشد. تجزیه و تحلیل تصاویر عنبیه که مورد استفاده قرار میگیرند که از پایگاه داده ی UBIRIS.v1[12] جمع آوری شده است.

1-4. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
از نرم افزار مهندسی Matlab برای مدلسازی الگوریتمهای ارائه شده استفاده شده است.

1-5. ساختار پایان نامه
در فصل دوّم به بیان پیشینه و مفاهیم سیستم بیومتریک عنبیه و کاربردهای آن پرداخته شده است، بخش مذکور روش ها و الگوریتمهای انجام شده توسط محققان میپردازد. در فصل سوّم روش اجرایی استفاده شده اشاره گردید تا خواننده به خوبی مفاهیم مورد نیاز برای درک روند پایان نامه را دارا گردد. در فصل چهارم نتایج حاصل از اعمال الگوریتم بر روی تصاویر و میزان عملکرد بررسی میگردد و در نهایت فصل پنجم به بیان جمع بندی و راهکارهایی برای ادامه پژوهش میپردازد.
4- Feature extraction
5- Feature selection
6- classification
1-6. بلوک دیاگرام مراحل کلی انجام کار

(1-1) بلوک دیاگرام مراحل کلی کار

مروری بر ادبیات
و پیشینه ی تحقیق

2-1. مقدمه
بیومتریک تکنولوژی نوینی برای تشخیص خودکار هویّت افراد است، در واقع بیومتریک هر خصوصیت فیزیولوژیکی یا روش رفتاری منحصر به فرد و متمایز کننده مقاوم و قابل سنجش که بتواند برای تعیین یا تأیید خودکار هویّت افراد بکار رود گفته میشود. علم احراز هویّت انسان‌ها با استفاده از ویژگی‌های فیزیکی یا رفتاری نظیر چهره، اثر انگشت، اثر کف دست، عنبیه، فرم هندسی دست، صدا و … است. سیستم های بیومتریک داده هایی از کاربران را ذخیره و هر بار که لازم شد برای تعیین هویّت و تصدیق اصالت فرد این داده ها را مقایسه میکنند. در این میان سیستم‌های تشخیص عنبیه به طور خاص توجّه زیادی را به خود جلب کرده‌اند، زیرا بافت غنی عنبیه معیارهای بیومتریکی قوی را برای تشخیص هویّت افراد فراهم می‌کند. سیستم‌های تشخیص عنبیه در دهه گذشته جهشی عظیم را شاهد بوده‌اند، اما برای اثبات کارایی و دقّت آن‌ها در شرایط غیر ایده‌آل نظیر نورپردازی نامناسب، فاصله زیاد نسبت به چشم فرد و سوژه‌های متحرّک، هنوز راه زیادی در پیش است.
عنبیه غیر ایده‌آل ممکن است حاصل تاری ناشی از حرکت، تداخل دوربین، نویزهای حین انتقال، تصویر‌برداری خارج از فاصله کانونی، بسته شدن پلک‌ها و مژه‌ها چرخش سر، عدم تنظیم محور دوربین با چشم، انعکاس آینه‌ای، کنتراست کم یا نور محیطی نامناسب باشد که همه این فاکتورها می‌توانند میزان خطای عدم تشخیص را افزایش دهند.
انتظاری که از این روش ها میرود این است که بهتر از روش های مرسوم عمل کنند زیرا بر مبنای چیزی که هستند عمل میکنند نه چیزی که میدانند یا همراه خود دارند. سامانه های بیومتریک دارای دو خصوصیّت بسیار مهم هستند که قابلیت اطمینان آن ها را بالا میبرند و عبارتند از اینکه اولاً شخصی که میخواهد تأیید هویّت شود باید شخصاً در هنگام فرآیند حضور داشته باشد و دوماً تشخیص هویّت نیازی ندارد که شخص اطّلاعاتی را حفظ یا یادآوری کند یا اینکه چیزی را با خود همراه داشته باشد.
هر سامانه بیومتریک باید توانایی انجام دو کار زیر را داشته باشد:
1. تعیین هویّت7
2. تأیید هویّت8
در فرآیند تعیین هویّت سوالی که مطرح میشود این است که او چه کسی است؟ دستگاه بیومتریک پس از دریافت داده های بیومتریک توسط شخص متقاضی به انجام عمل مقایسه میپردازد که این مقایسه میان اطّلاعات بیومتریک شخص با اطّلاعات موجود در بانک اطّلاعات انجام میگیرد. در این حالت فرض بر این است که اطّلاعات فرد در بانک اطّلاعات موجود است.
در فرآیند تأیید هویّت سوالی که بدنبال پاسخش میگردیم این است که آیا او همان فردی است که ادّعا میکند؟ در تأیید هویّت ابتدا متقاضی با استفاده از نام یا وارد کردن رمز عبور و یا مدارک شناسایی ادّعا میکند که هویّت خاصّی را دارد سپس سامانه به مقایسه داده های بیومتریکی مدّعی با داده های ثبت شده در بانک مشخصات میپردازد و ادّعای وی را مورد بررسی قرار میدهد و نتیجه را اعلام میکند.
در تشخیص صحّت شخص، اطّلاعات ورودی با اطّلاعاتی که راجع به آن شخص داریم مقایسه شده و نتیجه مثبت یا منفی است این کار یک مقایسه یک به یک است ولی در شناسایی شخص، اطّلاعات ورودی باید با اطّلاعات تمام افرادی که در سیستم وجود دارند مقایسه میشود که مقایسه ایی یک به

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید