علوم اجتماعی - جامعه شناسی

دانلود فرمت ورد: پایان نامه «بررسی آسیب های اقتصادی-اجتماعی اچ آی وی/ایدز بر خانواده های مبتلا به ایدز

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی رفاه اجتماعی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید متن کامل این پایان نامه اقدام نمائید.

(بیشتر…)

By 92, ago
علوم اجتماعی - جامعه شناسی

دانلود پژوهش: پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی – استراتژي ‏هاي قدرت زنان كُرد

دانشكده علوم اجتماعي پايان
نامه براي كارشناسي ارشد   بررسي بشر‏شناختي استراتژي‏هاي قدرت زنان كُرد (بررسي موردي زنان طبقه متوسط شهرستان سنندج) استاد راهنما: دكتر ناصر فكوهي استاد مشاور: دكتر منيژه مقصودي نگارنده:  گروه: بشر
شناسي   ادامه مطلب…

By 92, ago
علوم اجتماعی - جامعه شناسی

دانلود فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی -بررسي انسان‏ شناختي استراتژي ‏هاي قدرت زنان كُرد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش بشر شناسی

موضوع :

بررسي بشر‏ شناختي استراتژي ‏هاي قدرت زنان كُرد

(بررسي موردي زنان طبقه متوسط شهرستان سنندج)

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید متن کامل این پایان نامه اقدام نمائید.

(بیشتر…)

By 92, ago
علوم اجتماعی - جامعه شناسی

پژوهش: پایان نامه بررسی هویت قومی وملی کردها

با موضوع : مطالعه هویت قومی وملی کردها

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید متن کامل این پایان نامه اقدام نمائید.

(بیشتر…)

By 92, ago
علوم اجتماعی - جامعه شناسی

دانلود فرمت ورد: رشته علوم اجتماعی : پایان نامه بررسی هویت قومی وملی کردها

اهداف پژوهش

در پژوهش‌های اجتماعی معمولاً یکی از سه هدف اصلی " اکتشاف "[1] ، " تبیین "[2]  و " توصیف "[3] دنبال می شوند.(  ببی ،‌ 1384:193) هدف این پژوهش نیز مانند بسیاری از مطالعات کیفی توصیف می باشد ، گرچه به همان ترتیب که چنین مطالعاتی به ندرت به هدف‌های توصیفی محدود می گردد‌ ، این پژوهش نیز برآن می باشد تا آن‌جا که روش پژوهش اجازه می‌دهد به تبیین یافته‌های خود دست بزند.

(بیشتر…)

By 92, ago
علوم اجتماعی - جامعه شناسی

متن کامل: پایان نامه علوم اجتماعی گرایش مدیریت توسعه درباره توانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار روستايي

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش مدیریت توسعه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید متن کامل این پایان نامه اقدام نمائید.

(بیشتر…)

By 92, ago
علوم اجتماعی - جامعه شناسی

دانلود پژوهش: پایان نامه مدیریت توسعه (علوم اجتماعی) درباره توانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار روستايي

جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي   گرايش مديريت توسعه   موضوع: بررسي پيامدهاي اعتبارات خرد روستايي برتوانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار روستايي با تاكيد بر طرح حضرت زينب كبري (س)   «مطالعه ادامه مطلب…

By 92, ago
علوم اجتماعی - جامعه شناسی

رشته علوم اجتماعی گرایش جمعیت : پایان نامه درباره محروميّت تحصيلیِ فرزندان

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش جمعيّت شناسی با موضوع :

«مطالعه تأثير ويژگيهای اجتماعی – جمعيتی خانواده بر محروميّت تحصيلیِ فرزندان در ايران»

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید متن کامل این پایان نامه اقدام نمائید.

(بیشتر…)

By 92, ago
علوم اجتماعی - جامعه شناسی

فایل پایان نامه : پایان نامه بررسی رابطه بین تمایل به مهاجرت از آبادان با رضایت از زندگی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش جمعیت شناسی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید متن کامل این پایان نامه اقدام نمائید.

(بیشتر…)

By 92, ago