ارزش غذایی گوشت طیور

با توجه به تحقیقات به عمل آمده گوشت سفید دارای کلسترول نسبتا” پایین تر ی نسبت به گوشت

قرمز بوده و برای افرادی که دچار بیماریهای خاص از قبیل بیماریهای قلبی و عروقی می باشند دارای اهمیت است،بطوری که تهیه گوشت با کلسترول پایین هم اکنون از اهداف مورد نظر متخصصین اصلاح نژاد دام و طیور می باشند،از طرفی ذائقه مصرف کننده ،طعم ،بو،بافت فیزیکی و ارزش غذایی (از نظر ویتامین و املاح و….)باعث شده  است که گوشت طیور جایگاه خاص خود را در سفره غذایی خانوار از کند. حتی در زمان گذشته در ایران مصرف گوشت مرغ توسط پزشکان بعنوان دارو برای بیمار تجویز  می شد، لذا گوشت طیور بعنوان یک منبع غنی پروتئین در سالهای اخیر بطور وسیعی در تغذیه انسان مورد استفاده قرار گرفته است،بطوریکه در برخی از کشورها بسرعت جانشین گوشت دامهای دیگر شده است .از جمله نکاتی که باعث ایجاد مزیت گردیده میتوان:

1-ارزش غذایی گوشت طیور در تامین پروتئین مورد نیاز انسان

2- تناسب اسید های آمینه موجود در گوشت طیور

3- عدم انتقال بیماری از گوشت طیور به انسان (بالاخص با توجه به شیوع بیماری جنون گاوی

و تب برفکی )و همچنین گوشت گوسفند و گاو ممکن است ناقل بیماریهای میکروبی و انگلی انسان

باشند.

4-افزایش کیفیت پروتئین گوشت طیور نسبت به سایر دامها و دارا بودن ارزش اقتصادی

5-گوشت مرغ دارای نسوج نرمتر بوده و هضم  آن راحتر است