ضرورت کسب مهارت برای افزایش حاشیه سود

امروزه سود را جوهره اصلی فعالیت در مؤسسات انتفاعی می‌دانند، به این دلیل مفهوم سود و نحوه محاسبه آن از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان و حسابداران بوده است. “آدام اسمیت” اقتصاددان شهیر معتقد است: “سود عبارت از مبلغی است که می‌تواند بدون کم شدن سرمایه، مصرف شود”. “جان هیکس” نیز می‌گوید:” سود مبلغی است که شخص می‌تواند در طی یک دوره معین خرج کند و در پایان دوره وضعیتش به خوبی اول دوره باشد”. سود در مفاهیم حسابداری با آنچه اقتصاددانان می‌گویند، متفاوت است، زیرا سود در حسابداری عبارت از تفاوت بین سرمایه واحد تجاری در پایان و آغار یک دوره مالی (پس از انجام تعدیلات لازم در خصوص آورده و ستانده سرمایه) است، لذا افزایش حاشیه سود از اهداف مدیران مؤسسات مالی محسوب می‌شود(شباهنگ ، 1393) .

بسیاری از بانک‌های کشور در حال گذر از سیستم بانکداری سنتی به سوی بانکداری الکترونیکی هستند. مجهز شدن به سیستم های بانکداری الکترونیک مستلزم صرف هزینه‌های گزافی است که بازده آتی آن سال ها طول خواهد کشید. از طرف دیگر کاهش نرخ تسهیلات (به عنوان مهمترین منبع درآمد بانک‌ها) می‌تواند حاشیه سود آن ها را تحت تاثیر جدی قرار دهد. لذا ارایه سبد خدمات بانکی به خصوص خدمات نوین از راههایی است که سال هاست بانک‌های پیشرفته در برنامه‌ریزی خود به‌کار می‌گیرند.(همان)

از طرف دیگر بر اساس ماده 12 موافقت نامه تأسیس سازمان تجارت جهانی، پذیرش درخواست کشورهای متقاضی عضویت در این سازمان مستلزم رعایت ضوابط و شرایط ویژه‌ای است که بخشی از آن به آزاد سازی نرخ خدمات سیستم بانکی کشور مربوط می‌شود. بعید نیست جمهوری اسلامی ایران پس از چند سال انتظار به عضویت این سازمان جهانی پذیرفته شود. در صورت تحقق چنین رویدادی، نرخ کارمزد خدمات بانکی به صورت بخشنامه‌ای و توسط دولت تعیین نخواهد شد، بلکه هر بانکی که بتواند هزینه ارایه خدمات و بهای تمام شده جذب پول را کاهش دهد، خواهد توانست خدمات و تسهیلات خود را با قیمتی کمتر ارایه و حاشیه سود مطلوب تری برای خود ایجاد کتد. زمینه سازی برای تحقق اهداف ذکر شده مستلزم فراهم کردن ابزار و وسایلی است که نتیجه مورد نظر را در بر داشته باشد. شناسایی، معرفی، آموزش و به‌کارگیری خدمات نوین بانکداری و بررسی راه های کاهش ریسک از جمله عواملی است که برای افزایش درآمد بانک‌ها به‌کار گرفته می‌شود. (همان)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   اجاره خوردرو-ماشین عروس-اجاره اتوبوس دربستی-اجاره ون- تاکسی فرودگاه