ده نکته کلیدی در بازاریابی اجتماعی

ده نکته کلیدی وجود دارد که با رعایت آنها می‌توان در حوزه بازاریابی اجتماعی به موفقیت دست پیدا کرد : (www. Social_marketing.com)

1) با مشتریان خود سخن بگویید.کلید موفقیت در بازاریابی اجتماعی در گفتن و شنیدن است. در واقع پرسش از مشتری، راه اصلی پی‌بردن به خواسته‌های آنها است.

2) گروه مخاطب را بخش‌بندی کنید. برای موفقیت در بازاریابی اجتماعی باید گروه مخاطب را به گروه‌های کوچکتری تقسیم کرد و برای هر گروه، برنامه‌ریزی خاصی انجام داد. معیارهایی چون سن، جنس، نژاد و موقعیت جغرافیایی در این بخش‌بندی موثر است. تقسیم‌بندی مخاطبین بر اساس رفتارهایشان هم ممکن است.

3) برای محصول خود پایگاه ایجاد کنید. (مکان‌یابی) در حوزه بازاریابی اجتماعی جا افتادن محصول در میان مردم نتیجه دو عامل است: درک منافع و رفع موانع. توجه به این دو عامل حاصل تعیین دقیق شاخص‌های مکان‌یابی کالای مورد نظر ماست.

4) عرصه رقابت مورد نظر را بشناسید. بازاریابان اجتماعی باید از دیگر پیام‌های رقابتی که می‌توانند محصولی باشند که واکنش منفی مخاطبین را به کالا یا خدمات ما باعث می‌شود و بر روی گروه مخاطب تاثیر می‌گذارند، اطلاع کافی داشته باشند. محصول ما باید جذاب‌تر از آلترناتیوهای دیگر آن باشد تا بتواند مورد قبول واقع گردد.

5) به جاهایی بروید که مخاطب شما حضور دارد. برای موفقیت در بازاریابی اجتماعی باید پیام‌ها را در جایی ارائه کرد که مخاطب حضور داشته باشد. استفاده از روزنامه‌های محلی، فروشگاه‌های بزرگ، گروه‌های موسیقی و … از این جمله به شمار می‌روند. پژوهش بر روی مشخصات مخاطبین و نحوه استفاده از رسانه‌های محلی اهمیتی حیاتی دارد.

6) برای ارتباط با مخاطبین از مسیرهای مختلفی استفاده کنید. بازاریابی اجتماعی بسیار وسیع‌تر از تبلیغات تلویزیونی است. استفاده از ترکیب رسانه‌های همگانی، اجتماعات، گروه‌های کوچک و فعالیت‌های فردی می‌تواند موثرتر باشد. وقتی یک پیام ساده و روشن در مکان‌های متعدد و در سراسر جامعه تکرار گردد، احتمال دیده شدن و به خاطر سپرده شدن آن بیشتر است. گستردگی مسیرهای مورد استفاده بستگی به میزان بودجه برنامه و نتایج پژوهش بر روی کانال‌های تاثیر گذار بر گروه مخاطب ما دارد.  کلید موفقیت یک بسیج اطلاع‌رسانی در دو عامل مهم تداوم و ماندگاری آن است.

7) از مدل‌هایی استفاده کنیم که نتیجه می‌دهد.

بازاریابان اجتماعی برنامه‌هایی را طراحی می‌کنند که بیشترین فایده و اثربخشی را داشته باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   لینک های برگزیده

یکی از مدل‌های معروف که مراحل تغییر رفتار را در یک گروه مخاطب بیان می‌کند و از اصول آن در بازاریابی اجتماعی استفاده زیادی می شود “مدل مراحل تغییر پروچاسکا” است. این مدل مراحل هفتگانه زیر را برای تغییر رفتار بیان می‌کند:

1) ناآگاه به آگاه                          Unaware to aware

2) دانش                                   Knowledge

3) علاقه‌مند شده                         Interested

4) با انگیزه                           Motivated

5) آماده برای امتحان کردن             Ready to try

6) انجام رفتار                             User

7) عدم انجام رفتار                        Non-user

8) آزمودن، آزمودن و باز هم آزمودن. تمامی محصولات، مواد و خدماتی که در برنامه‌های بازاریابی اجتماعی استفاده می‌شود را باید با بخشی از گروه مخاطب آزمون کرد تا تاثیرات واقعی آن شناسایی شود. استفاده از روش‌هایی چون روش گروه متمرکز و یا انجام پیمایش برای تعیین سطح دانش، نگرش و عملکرد می‌تواند مفید واقع گردد.

9) شراکت با گروه‌ها و افراد کلیدی جامعه را فراموش نکنید. اگر گروه‌های موجود در جامعه در کنار هم قرار گیرند و تلاشی هماهنگ انجام دهند پیام‌ها با قدرت و قوت بیشتر ارائه خواهد شد. ایجاد ارتباط با افراد و سازمان‌های کلیدی بسیار مهم است. این سازمان‌ها گاه در موضوع مورد نظر با ما اشتراک دارند و یا تکمیل کننده فعالیت ما هستند. گروه‌هایی چون رسانه‌ها، مدارس، بخش تجاری و آژانس های دولتی در دسته اخیر قرار می گیرند که توجه به آنها در برنامه های بازاریابی اجتماعی ضروری است.

10) به این نکته توجه کنید در آینده چه می توان کرد. سنگ بنای بازاریابی اجتماعی ارزشیابی است که در تمام فرآیند حضور دارد. برای آن که بفهمیم اقدامات ما منجر به ایجاد تغییرات مطلوب شده است یا نه دو راه در پیش داریم:

الف- آیا گروه مخاطب رفتار مورد نظر ما را در پیش گرفته‌اند (پاسخ این پرسش را با طراحی و  انجام یک پژوهش کمی می‌توان به دست آورد.)

ب- آیا تغییرات طولانی و کلی در جامعه رخ داده است (پاسخ این پرسش هم  با طراحی و  انجام یک پژوهش آینده نگر به دست می‌آید)