انگیزه‌ها در سازمان میباشد به عبارت دیگر مدل مزبور بدنبال پاسخگوئی بدین موضوع است که اساسا چه کارهائی باید انجام شود و چه شاخصهای می‌بایست مورد ارزیابی قرار گیرد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   بافت استخوان، استحکام استخوان

دیدگاهتان را بنویسید